องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 
  ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
      
  โครงการอบนมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ...
      
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ...
      
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560