องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 
  คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564
      
  การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาโพธิ์
       วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางวิไล ลิมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธ...
  กิจกรรม Big cleaning​ day
       วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560