องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

กองช่าง


   
 
   นายธนากร บุบผาโต
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 
   นายณัฐวุฒิ อินทร์โคกสูง
 
  นายช่างโยธา  


นายชัยชนะ โยงไธสง

นายวรากร วันพิมาย
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานธุรการ