องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
  ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-10-29][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการอบนมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 102]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 110]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโ...[วันที่ 2020-01-06][ผู้อ่าน 32]
 
  สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติ พ...[วันที่ 2019-11-05][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนา...[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการมอบแฟ้มผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561[วันที่ 2019-04-30][ผู้อ่าน 289]
 
  โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้เด็ก ประจำปี 2...[วันที่ 2019-03-25][ผู้อ่าน 205]
 
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแม...[วันที่ 2019-02-25][ผู้อ่าน 236]
 
  โครงการเยาวชนต้นแบบต่อต้านยาเสพติด[วันที่ 2019-02-22][ผู้อ่าน 181]
 
  โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยกรมพัฒนา...[วันที่ 2019-02-21][ผู้อ่าน 206]
 

หน้า 1|2|3