องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 29 มี.ค. 2566 ]8
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 16 มี.ค. 2566 ]6
3 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 13 มี.ค. 2566 ]9
4 แนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 10 มี.ค. 2566 ]10
5 นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIFT Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]12
6 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]8
7 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 3 ก.พ. 2566 ]13
8 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]18
9 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]14
10 ประชาสัมพันธ์ เรือง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ รอบบัญชี ปี 2566-2569 [ 2 ธ.ค. 2565 ]28
11 ประชาสัมพันธ์เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสอ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]25
12 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสอ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]36
13 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]25
14 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]30
15 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 19 ต.ค. 2565 ]27
16 การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2565 ]32
17 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]29
18 ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 20) [ 12 เม.ย. 2565 ]66
19 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]71
20 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]68
 
หน้า 1|2|3|4