องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 16) [ 15 ต.ค. 2564 ]0
2 การเปิด-ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 15) [ 11 ต.ค. 2564 ]1
3 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]1
4 ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [ 21 ก.ย. 2564 ]3
5 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 13) [ 20 ก.ค. 2564 ]5
6 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 12) [ 12 ก.ค. 2564 ]9
7 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 11) [ 1 ก.ค. 2564 ]8
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 มิ.ย. 2564 ]16
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2564 ]15
10 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 10) [ 28 พ.ค. 2564 ]16
11 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 8) [ 14 พ.ค. 2564 ]17
12 การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ฉบับที่ 9) [ 14 พ.ค. 2564 ]18
13 ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 7) [ 19 เม.ย. 2564 ]30
14 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]40
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.และผู้อำนวยการกอง [ 17 ธ.ค. 2563 ]6
16 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการในสังกัด [ 1 ธ.ค. 2563 ]8
17 คำสั่งมอบหมายงานให้รองปลัดงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]6
18 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 23 พ.ย. 2563 ]76
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]33
20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 18 ก.ย. 2563 ]6
 
หน้า 1|2|3