องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


             เวลาทำการ: 8.30-16.30น.
             องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
             โทรศัพท์ / โทรสาร  044-110743-4
             E-Mail: admin@napholocal.go.th
              Web Size : WWW.NAPHOLOCAL.GO.TH