องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]7
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]59
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]65
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ก.ย. 2564 ]62
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]59
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]64
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 28 มิ.ย. 2562 ]62
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 [ 1 พ.ย. 2561 ]62