องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]52
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]50
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]46
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]49
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]50
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]54
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]54
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]49
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]50
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]50
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]57
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]52
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 ส.ค. 2563 ]53
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]44
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]53
16 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำ 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]52
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]55
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]53
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]51
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]53
 
หน้า 1|2