องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 2 มิ.ย. 2563 ]38
2 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 3 ต.ค. 2562 ]37
3 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2562 ]94
4 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 6 มี.ค. 2562 ]89
5 แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 13 ธ.ค. 2561 ]90
6 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 3 ต.ค. 2561 ]34
7 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ [ 3 ต.ค. 2561 ]34
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]87
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]92
10 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 25 ม.ค. 2560 ]42