องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]10
2 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]11
3 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]10
4 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]11
5 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]11
6 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]12
7 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 18 ต.ค. 2565 ]10
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]60
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]53
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]51
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]55
12 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 2 มิ.ย. 2563 ]56
13 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 3 ต.ค. 2562 ]83
14 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2562 ]55
15 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 6 มี.ค. 2562 ]80
16 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 13 ธ.ค. 2561 ]56
17 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 3 ต.ค. 2561 ]58
18 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ [ 3 ต.ค. 2561 ]93
19 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 25 ม.ค. 2560 ]60