องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]1
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]1
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]1
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]1
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]18
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษาย 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]13
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราย 6 เดือน (รอบ ต.ค.63-มี.ค.64) [ 30 เม.ย. 2564 ]12
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]15
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]18
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]13
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]44
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]22
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]16
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]18
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]17
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ [ 1 ก.ย. 2563 ]58
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา [ 1 ก.ย. 2563 ]68
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]74
20 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายโรงน้ำ หมู่ที่ 11 ไปที่ทำการ อบต.นาโพธิ์) [ 28 พ.ค. 2563 ]87
 
หน้า 1|2