องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 3 ม.ค. 2563 ]51
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 1 พ.ย. 2562 ]56
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2562 ]56
4 แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด [ 1 พ.ย. 2562 ]53
5 หนังสือมอบอำนาจขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ปี63 [ 1 พ.ย. 2562 ]51
6 หนังสือมอบอำนาจขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี63 [ 1 พ.ย. 2562 ]50
7 หนังสือมอบอำนาจขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี63 [ 1 พ.ย. 2562 ]56