องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


หนังสือมอบอำนาจขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หนังสือมอบอำนาจขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี63
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ