องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 [ 2 ก.ย. 2565 ]30
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]47
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 29 มี.ค. 2565 ]47
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]52
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]52
6 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2563) [ 1 เม.ย. 2564 ]50
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 [ 28 ก.พ. 2562 ]50