องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]44
2 คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 เม.ย. 2564 ]53
3 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2563 ]43
4 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]44
5 คู่มือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2563 ]51
6 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2563 ]48
7 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2563 ]51
8 คู่มือการจัดทำบัญชี [ 1 ต.ค. 2563 ]50
9 คู่มือการเสียภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2563 ]43
10 คู่มืองานธุรการ [ 1 ต.ค. 2563 ]42
11 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 พ.ย. 2562 ]47