องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า-บ้านหนองคูบัว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 17 ม.ค. 2566 ]5
2 ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 11 ม.ค. 2566 ]4
3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]2
4 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 19 ต.ค. 2565 ]18
5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]16
6 ประกาศอัตราค่าเสื่อมประจำปงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]21
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 3 พ.ค. 2565 ]54
8 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 25 เม.ย. 2565 ]49
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphatic Concrete สายหมู่ที่ 3 บ้านจอก - หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า [ 18 เม.ย. 2565 ]53
10 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphatic Concrete สายหมู่ที่ 3 บ้านจอก - หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า [ 18 เม.ย. 2565 ]53
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางพิมพา - นาพ่อเพ็ง) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 [ 10 มิ.ย. 2564 ]47
12 ประกาศราคากลางโครงการ คสล. (สายบ้านนางพิมพา - นาพ่อเพ็ง) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 [ 21 พ.ค. 2564 ]45
13 ประกาศราคากลางโครงการเสริมไหล่ทางถนนดิน ยกระดับ (สายจากบ้านนายวิชิต - ถนนลาดยาง) [ 11 พ.ค. 2564 ]45
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมไหล่ทางถนนดิน ยกระดับ (สายจากบ้านนายวิชิต - ถนนลาดยาง) [ 17 มี.ค. 2564 ]53
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]46
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]48
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]47
18 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 6 ม.ค. 2564 ]82
19 ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 6 ม.ค. 2564 ]80
20 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 6 ม.ค. 2564 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7