องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]3
2 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 6 ม.ค. 2564 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา [ 1 ก.ย. 2563 ]31
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ [ 1 ก.ย. 2563 ]24
5 แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]26
6 แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]29
7 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2563 ]29
8 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2563 ]27
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายคลองบึงช้าง - หนองจอก) บ้านจอก หมู่ 3 [ 26 พ.ค. 2563 ]52
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายโรงน้ำ หมู่ที่ 11 ไปที่ทำการ อบต.นาโพธิ์) [ 25 พ.ค. 2563 ]50
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนเกษตร) บ้านโศกกฐิน หมู่ 7 [ 15 พ.ค. 2563 ]35
12 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสวนเกษตร) หมู่ 7 บ้านโศกกฐิน [ 15 พ.ค. 2563 ]38
13 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสวนเกษตรด้านทิศใต้) หมู่ 7 [ 14 พ.ค. 2563 ]40
14 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายธัชชา - บ้านนายอุทัย) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 [ 14 พ.ค. 2563 ]38
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสวนเกษตรด้านทิศใต้) หมู่ 7 [ 10 พ.ค. 2563 ]33
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. (สายบ้านนายธัชชา - บ้านนายอุทัย) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 [ 8 พ.ค. 2563 ]33
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายธัชชา - บ้านนายอุทัย) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 [ 8 พ.ค. 2563 ]51
18 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายบ่อขยะ หมู่ 8) [ 7 ก.พ. 2563 ]52
19 ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายบ่อขยะ) บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 6 ก.พ. 2563 ]56
20 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายโคกป่าช้า - หนองอีแสง) บ้านจอก หมู่ 3 [ 28 พ.ย. 2562 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5