องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

สภา อบต.

 
 

ประธานสภา อบต.นาโพธิ์


   รองประธานสภา อบต.นาโพธิ์  


 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11