องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

คณะผู้บริหารนายไสว พลสม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทรศัพท์ 081-9669371

 


นายศิลป์ พลแสน
นายชำนาญ สังฆเวช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทรศัพท์ 085-6349233
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทรศัพท์ 093-2178959
   

นายสุรีพงศ์ กาศไธสง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โทรศัพท์ 061-0501319