องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัย [ 20 ก.พ. 2566 ]49
2 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]103
3 คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 เม.ย. 2564 ]116
4 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 เม.ย. 2564 ]44
5 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 1 เม.ย. 2564 ]48
6 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2563 ]101
7 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]96
8 คู่มือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2563 ]108
9 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2563 ]99
10 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2563 ]95
11 คู่มือการจัดทำบัญชี [ 1 ต.ค. 2563 ]103
12 คู่มือการเสียภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2563 ]96
13 คู่มืองานธุรการ [ 1 ต.ค. 2563 ]97
14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 พ.ย. 2562 ]104