องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

    รายละเอียดข่าว

คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ