องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

  ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Work...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 30]
 
  ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 18]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566[วันที่ 2023-12-01][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 147]
 
  การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือน...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 157]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 197]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7