องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]7
2 การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 15 มี.ค. 2567 ]8
3 ประกาศไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 4 มี.ค. 2567 ]9
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]10
5 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]8
6 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 14 ก.พ. 2567 ]8
7 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) [ 14 ก.พ. 2567 ]9
8 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]11
9 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]17
10 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ฉบับภาษาไทย [ 1 ธ.ค. 2566 ]28
11 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ [ 1 ธ.ค. 2566 ]18
12 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]18
13 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]77
14 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 11 ต.ค. 2566 ]63
15 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 30 พ.ค. 2566 ]62
16 กำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 29 มี.ค. 2566 ]91
17 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 16 มี.ค. 2566 ]63
18 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 13 มี.ค. 2566 ]66
19 แนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 10 มี.ค. 2566 ]74
20 นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIFT Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6