องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ