องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ปรับปรังแก้ไขแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีปงบประมาณ 2561-2563 ) ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ปรับปรังแก้ไขแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีปงบประมาณ 2561-2563 ) ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ