องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ 10 (สายบ้านนางสายฝน ไป หนองคูขาด) [ 12 มิ.ย. 2561 ]228
82 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ 10 (สายบ้านนางสายฝน ไป หนองคูขาด) [ 12 มิ.ย. 2561 ]229
83 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบริเวณบ้านนายคง พลไธสง ไป ที่ทำการ อบต.นาโพธิ์) [ 18 พ.ค. 2561 ]220
84 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบริเวณบ้านนายคง พลไธสง ไป ที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ [ 17 พ.ค. 2561 ]222
85 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดิน สายหนองซำ (บ้านพ่อเพชร ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบัวลอง) [ 2 พ.ค. 2561 ]230
86 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนดิน สายหนองซำ (บ้านพ่อเพชร ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบัวลอง) [ 27 เม.ย. 2561 ]234
87 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางน้ำเข้าออกหนองฝาย บ้านโศกกะฐิน หมู่ 7 [ 24 เม.ย. 2561 ]221
88 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางน้ำเข้าออกหนองฝาย บ้านโศกกะฐิน หมู่ 7 [ 18 เม.ย. 2561 ]219
89 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 9 [ 21 มี.ค. 2561 ]226
90 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านหนองหญ้ารังกา - บ้านแวง) [ 20 มี.ค. 2561 ]218
91 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านหนองหญ้ารังกา - บ้านแวง) [ 15 มี.ค. 2561 ]231
92 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 9 [ 15 มี.ค. 2561 ]248
93 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาถังทรงลูกบอล [ 9 มี.ค. 2561 ]230
94 ราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาถังทรงลูกบอล [ 8 มี.ค. 2561 ]224
95 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ก.พ. 2561 ]229
96 ราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนดิน (สายโสกแพง หมู่ 3 - หนองหว้า หมู่ 11 ) [ 26 ก.พ. 2561 ]217
97 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ก.พ. 2561 ]214
98 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายหนองกอก - หนองแต้) [ 7 ก.พ. 2561 ]221
99 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายแยกนานายประจักษ์) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 [ 15 ม.ค. 2561 ]230
100 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายแยกนานายประจักษ์) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 [ 15 ม.ค. 2561 ]232
 
|1|2|3|4หน้า 5|6