องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศ


ระบบสารสนเทศที่ีสนับสนุนการเก็บรวมรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ระบบสารสนเทศที่ีสนับสนุนการเก็บรวมรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ