องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ