องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

สถานที่ท่องเที่ยว


วัดท่าเรียบ
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าเรียบ

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ตั้ง :  วัดท่าเรียบ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเลขติดต่อสอบถาม :  086-4750618

รายละเอียด : อุโบสถ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2432 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน วัดท่าเรียบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา น.ส.3 ก เลขที่ 117 วัดท่าเรียบสร้างเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2426 ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบ เป็นที่ราบตั้งติดกับริมทางลงไปท่าน้ำ ที่ชาวบ้านใช้สัญจรขึ้นลงไปมาระหว่างหมู่บ้านกับท่าน้ำ ด้วยเหตุนี้จึงได้ลงความเห็นกันตั้งชื่อว่า ?วัดท่าเรียบ? ได้รับพระราชทา วิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2435 มีเจ้าอาวาสคือ ?พระปลัดไผ่? มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2501 และมีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระปลัดศุภริด ฐานงกโล พ.ศ.2560

การเดินทาง : เดินทางโดยรถประจำทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์ มายังอำเภอพุทไธสงและนั่งรถต่อมาที่อำเภอนาโพธิ์ จากอำเภอนาโพธิ์มายังวัดท่าเรียบระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

 

ที่มา : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=515988&random=1487284112453