องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566


วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566 และร่วมกันวางแผนในการดำเนินงานโครงการเทศกาลไหมนาโพธิ์ ประจำปี 2566

2023-03-13
2023-01-30
2023-01-19
2022-12-20
2022-12-19
2022-10-23
2022-10-17
2022-09-20
2022-08-26
2022-04-12