องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 26 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์นำโดย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดท่าเรียบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10

2023-08-03
2023-03-13
2023-01-30
2023-01-19
2022-12-28
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-19
2022-10-23
2022-10-17