องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤศจิกายน 2565

และเดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ในวันเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 064-6260194, 098-1038660

2022-10-23
2022-10-17
2022-09-20
2022-08-26
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-25