องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นายศิลป์ พลแสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
2023-03-13
2023-01-30
2023-01-19
2022-12-20
2022-10-23
2022-10-17
2022-09-20
2022-08-26
2022-04-12
2022-04-05