องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัญ ปะจุธะกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของ นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและลูกจ้างพนักงาน ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2022-04-12
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-25
2022-03-03
2022-03-01
2022-02-17
2022-01-10