องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIFT Policy)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No GIFT Policy)

2022-04-12
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-25
2022-03-03
2022-03-01
2022-02-17
2022-01-10