องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


งานพระราชทานโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีป


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. โดยการนำของ นางวิไล ลิมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พนักงานงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมงานพระราชทานโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีปของสมเด็จพระน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อัครราชเทวี  และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดโคกศรี บ้านหนองต่อ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

2021-02-22
2021-02-03
2020-10-29
2020-03-18
2020-03-18
2020-03-16
2020-01-06
2019-11-05
2019-08-23
2019-04-30