องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.naphosao.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563


2020-03-18
2020-03-18
2020-03-16
2020-01-06
2019-11-05
2019-08-23
2019-04-30
2019-03-25
2019-02-25
2019-02-22