องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง


การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง