องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อราชการ


หนังสือมอบอำนาจขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือมอบอำนาจขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี63
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ