องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]5
2 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]8
3 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]11
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]9
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน กันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]21
6 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กัันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]22
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]22
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]38
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]24
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]33
11 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]28
12 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]33
13 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]30
14 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน เมษายน 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]39
15 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]41
16 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]35
17 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]50
18 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]40
19 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]58
20 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5