องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤศจิกายน 2565

และเดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ในวันเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 064-6260194, 098-1038660

2024-02-16
2024-02-15
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02
2023-10-03
2023-08-03